Великденските празници на 2017г. съчетани с още няколко дни отпуск бяха възможност за едно по-дълго пътуване с кемпър, която не трябваше да се изпуска. Първоначално плановете бяха за п-в Пелион, но предвид на страховитите пътища, водещи към източните му брегове, решихме да се насочим към п-в Пелопонес. Основно защото най на юг имаше максимален шанс за топло море и хубаво време. Нямахме конкретни планове, целта беше да „влезем“ на полуострова през Коринт, да посетим първо Нафплио и после да обикаляме според настроението на екипажа. Приоритет бяха дивите плажове, дивото къмпиране и ограничен досег с благините на цивилизацията (вода, лед, узо, рецина…)

RV camping by a fjord in Norway

Въоръжението ни се състоеше от последното издание на Lonely Planet (LP) за Гърция, пътеводител на Български език на National Geographic (изненадващо добър), карта на Гърция на Rough Guide (неунищожима, некъсаща се, може да се ползва и под вода) и Навигон GPS off line навигатор. Болшинството от снимките са правени с мобилен телефон (на повечето интересни моменти нямахме специална камера или фотоапарат и телефонът спасяваше успешно положението), камера GoPro (ползвахме я предимно за подводни клипове) и фотоапарат Nikon.